Antikorupcijski program

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela Zaključak kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Sukladno mjerama iz točke II. Antikorupcijskog programa, Zračna luka Zadar je 10. siječnja 2010. godine usvojila Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za Zračnu luku Zadar za razdoblje od 2010.do 2012.g., te ga dostavila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

CILJ 1. JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU

Mjera1.1.

Vizija i misija
Opći i posebni ciljevi
Osnovne organizacijske vrijednosti
Osnovni principi u odnosima s trećima

Mjera 1.2.

Etički kodeks Zračne luke Zadar

Mjera 1.4.

Disciplinski pravilnik Zračne luke Zadar

Mjera 1.6.

Katalog informacija
Zahtjev za pristup informacijama

CILJ 2. STVARANJE PREDUVJETA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA

Mjera 2.1.

Službenik za informiranje

Mjera 2.2.

Povjerenik za etiku

Mjera 2.7.

Osoba za nepravilnosti


Sponzorstva i donacije

Procedura za davanje sponzorstva i donacija Popis donacija i sponzorstva za 2015. godinu

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera za 2013. Godinu

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera za 2013. Godinu

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832