Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI
U smislu članka 80., stavak 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zračna luka Zadar d.o.o. izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prijava nepravilnosti:
Sve uočene nepravilnosti možete prijaviti osobi za nepravilnosti u okviru antikorupcijskog programa.

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Predmet nabave Poveznica na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
Uređaji za samostalno registriranje putnika i prtljage Poveznica eojn.nn.hr
Zaštitni pregled putnika, osoblja, vozila, prtljage, osoba koje nisu putnici i potrepština Zračne luke Zadar Poveznica eojn.nn.hr

Prethodno savjetovanje

Poziv na savjetovanje Predmet nabave Rok za dostavu mišljenja Izvješće
Poziv Dokumentacija Troškovnik ESPD Obrazac ZAŠTITNI PREGLED PUTNIKA, OSOBLJA, VOZILA, PRTLJAGE, OSOBA KOJE NISU PUTNICI I POTREPŠTINA ZRAČNE LUKE 05.12.2017. Izvješće

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.

Registar ugovora 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013., 2014., 2015.

Registar ugovora 2013., 2014., 2015.

PLAN NABAVE

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 3. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u niže navedenim tablicama nalazi se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i 2011. godini.

2010. god 2011. god 2012. god
Ugovori u 2010. Ugovori u 2011. Ugovori u 2012.