Javna nabava

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015.

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014.

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013.

09.05.2012. - Zahtjev za prikupljanje ponuda usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Dokumentacija za nadmetanje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 3. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u niže navedenim tablicama nalazi se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i 2011. godini.

Ugovori u 2012. godini. Ugovori u 2011. godini. Ugovori u 2010. godini.

Zračna luka Zadar d.o.o.

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832