Javna nabava

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014.

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013.

09.05.2012. - Zahtjev za prikupljanje ponuda usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Dokumentacija za nadmetanje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 3. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u niže navedenim tablicama nalazi se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i 2011. godini.

Ugovori u 2012. godini. Ugovori u 2011. godini. Ugovori u 2010. godini.

Zračna luka Zadar d.o.o.

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832