Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI
U smislu čl.13 st.9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Zračna luka  Zadar d.o.o. izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prijava nepravilnosti:
Sve uočene nepravilnosti možete prijaviti povjereniku za nepravilnosti.

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013., 2014., 2015.

Registar ugovora 2013., 2014., 2015.

PLAN NABAVE

2016. god
Plan nabave za 2016.

2013. god 2014. god 2015. god
Plan nabave za 2013. Plan nabave za 2014. Plan nabave za 2015.

BAGATELNA NABAVA

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 3. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u niže navedenim tablicama nalazi se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i 2011. godini.

2010. god 2011. god 2012. god
Ugovori u 2010. Ugovori u 2011. Ugovori u 2012.

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832