Izdavanje jednokratnih besplatnih parking kartica invalidnim osobama

Jednokratne besplatne (gratis) izlazne parking kartice izdavat će se invalidnim osobama na temelju predočenog vjerodostojnog dokumenta.

Vjerodostojan dokument je onaj kojim se potvrđuje status invalidne osobe ( iskaznica ili rješenje o invalidnosti).

Na poleđini ulazne parking kartice potrebnu je prepisati podatke o invalidnoj osobi sa predočenog vjerodostojnog dokumenta:

  1. Ime, prezime i vlastoručni potpis invalidne osobe
  2. Broj iskaznice ili drugog vjerodostojnog dokumenta kojim se potvrđuje status invalidne osobe
  3. Ime, prezime i vlastoručni potpis djelatnika Zračne luke Zadar koji je izdao jednokratnu besplatnu (gratis) izlaznu parking karticu

Djelatnik Zračne luke Zadar koji je izdao jednokratnu besplatnu (gratis) izlaznu parking karticu u evidenciji čuva ulaznu parking karticu sa svim traženim podacima, radi pokrića izdavanja besplatne izlazne kartice.


Arhiva vijesti