Sektor financija, računovodstva i kontrolinga

Rukovoditelj sektora financija, računovodstva i kontrolinga

Marina Žugaj, dipl.oec. i ovl.revizor
Tel: +385 (0)23 205 830
Fax: +385 (0)23 205 809
marina.zugaj(manki)zadar-airport(tocka)hr

SLUŽBA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Tel: +385 (0)23 205 814
Fax: +385 (0)23 205 809
zeljka.pintaric(manki)zadar-airport(tocka)hr