Putničke informacije

Izgubljena prtljaga

Izgubljena i oštećena prtljaga može se prijaviti u Uredu za izgubljenu / nađenu prtljagu.
Telefon: +385 23 205 904
E-mail: lost-found(manki)zadar-airport(tocka)hr