Kontakt informacije za putnike

Zračna luka Zadar d.o.o.

Ulica I/2A,
23222 Zemunik Donji
Hrvatska

P.P. 367
HR-23000 Zadar

E-mail: info(manki)zadar-airport(tocka)hr

Informacije

Tel: 060 355-355 za pozive iz nacionalne mreže
Cijena poziva 1,74 HRK po minuti za pozive iz fiksne mreže i 2,96 HRK za pozive sa mobilne mreže.
Operater: HT d.d. Savska c. 32, Zagreb, Tel: 0800 1234


Tel: +385 23 205 917 za pozive izvan Hrvatske

Izgubljena prtljaga

Izgubljena i oštećena prtljaga može se prijaviti u Uredu za izgubljenu / nađenu prtljagu.
Telefon: +385 23 205 904
E-mail: lost-found(manki)zadar-airport(tocka)hr