Putničke informacije

Putovnice i vize

Putnik je dužan unaprijed se informirati o propisima zemlje u koju putuje, i/ ili preko koje(ih) putuje do krajnjeg odredišta, te osigurati ispravne putne i druge propisane dokumente (putovnica, viza, različite dozvole, …). Nepotpune isprave ili neusklađenosti s propisima za ulazak u neku zemlju ili za izlazak iz nje mogu rezultirati neugodnim posljedicama za putnika (uskraćivanje ukrcaja, zabrana izlaska iz zemlje).

Važno je napomenuti da su neodgovarajući putni dokumenti opravdan razlog za odbijanje ukrcaja putnika te sukladno tome putnici u ovakvim situacijama ne ostvaruju pravo na naknadu, kao ni ostala prava propisana odredbama Europskog parlamenta.

KONTROLA PUTOVNICA
Postaja aerodromske policije Zrače luke Zadar
Tel: +385 23 205 821
Fax: +385 23 345 950
www.mup.hr

VIZNI SUSTAV
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Tel: + 385 1 4569 964
www.mvep.hr