Zračna luka Zadar certificirala normu ISO 9001 : 2008

Zračna luka Zadar certificirala normu ISO 9001 : 2008

Zračna luka Zadar dana 15.05.2009. uspješno certificirala sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 : 2008 za opseg „Pružanja usluga prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe.''Arhiva vijesti