Izjava o pristupačnosti

Zračna luka Zadar d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zračne luke Zadar d.o.o. koje se nalazi na adresi www.zadar-airport.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.zadar-airport.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio poveznica na naslovnoj stranici koje su postavljene kao naslovi vijesti nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama.
  • Pojedine poveznice nisu podcrtane, odnosno ne sadrže prikladne tekstualne opise.
  • Dio slika i datoteka nema prikladan alternativni tekstualni opis (alt tekst).
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.
  • PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i druge datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Zračna luka Zadar d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zračne luke Zadar d.o.o..
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Zračna luka Zadar d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Zračnu luku Zadar d.o.o..
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Zračne luke Zadar d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info(manki)zadar-airport(tocka)hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost(manki)pristupinfo(tocka)hr.