Zaštita okoliša

Program akreditiranja emisija CO2 u okoliš

Certifikat [PDF]

Opredjeljenje Zračne luke Zadar za smanjenje emisija stakleničkih plinova

Izjava [PDF]