Kontakti

Kontaktirajte nas

Zračna luka Zadar d.o.o.
P.P. 367
HR-23000 Zadar

E-mail: info@zadar-airport.hr

Centrala
Tel: +385 (0)23 205 800

Ured direktora

Direktorica
Irena Ćosić, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 802
Fax: +385 (0)23 205 801
irena.cosic@zadar-airport.hr

Tajnica
Ivana Dokoza
Tel: +385 (0)23 205 869
Fax: +385 (0)23 205 801
ivana.dokoza@zadar-airport.hr

Službenik za informiranje
Nikola Barać, ing.
Tel: +385 (0)23 205 906
Fax: +385 (0)23 205 832
nikola.barac@zadar-airport.hr

Rukovoditelj sustava upravljanja sigurnošću
Marko Rapan, dipl.ing.
Tel: +385 23 205 877
Fax: +385 23 205 813
marko.rapan@zadar-airport.hr

Voditelj zaštite zračnog prometa
Vice Buljat, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 896
Fax: +385 (0)23 205 831
vice.buljat@zadar-airport.hr

Sektor prihvata i otpreme

RUKOVODITELJ SEKTORA PRIHVATA I OTPREME
Ivan Skelin, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 818
Fax: +385 (0)23 205 831
ivan.skelin@zadar-airport.hr

VODITELJ PUTNIČKOG PRIHVATA I OTPREME
Ivona Kraljev Jukić, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 852
Fax: +385 (0)23 205 831
ivona.kraljev@zadar-airport.hr

VODITELJ OPERATIVNOG CENTRA
Marija Budeš, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 852
Fax: +385 (0)23 205 831
marija.budes@zadar-airport.hr

VODITELJ PROMETA U SMJENI
Tel: +385 (0)23 205 832
Fax: +385 (0)23 205 831
Mob: +385 (0)91 205 8032
groundops@zadar-airport.hr

ORGANIZACIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Vana Mrkić-Pestić, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 890
Fax: +385 (0)23 205 831
vana.mrkic-pestic@zadar-airport.hr

ZAPOVJEDNIK SPASILAČKO VATROGASNE POSTROJBE
Marko Diklić, dipl.ing.
Tel: +385 (0)23 205 840
Fax: +385 (0)23 205 813
marko.diklic@zadar-airport.hr

Sektor financija, računovodstva i kontrolinga

Rukovoditelj sektora financija, računovodstva i kontrolinga

Marina Žugaj, dipl.oec. i ovl.revizor
Tel: +385 (0)23 205 830
Fax: +385 (0)23 205 809
marina.zugaj@zadar-airport.hr

SLUŽBA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Tel: +385 (0)23 205 814
Fax: +385 (0)23 205 809
zeljka.pintaric@zadar-airport.hr

Sektor komercijalnih poslova

Rukovoditelj sektora komercijale

Tomislav Žepina, dipl.oec.
Tel: +385 (0)23 205 817
Fax: +385 (0)23 205 827
tomislav.zepina@zadar-airport.hr

Služba ugostiteljstva i avio prodaje

Sandra Viduka
Tel: +385 (0)23 205 807
Fax: +385 (0)23 205 809
sandra.viduka@zadar-airport.hr

Služba trgovine

Tel: +385 (0)23 205 879
Fax: +385 (0)23 205 809
zlatko.brkljaca@zadar-airport.hr

SEKTOR OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

Rukovoditelj sektora

Anita Čolak dipl.iur.
Tel: +385 (0)23 205 804
Fax: +385 (0)23 205 809
anita.colak@zadar-airport.hr

SEKTOR TEHNIKE

Rukovoditelj sektora

Edio Bilaver, struč.spec.ing.sec.
Tel: +385 (0)23 205 812
Fax: +385 (0)23 205 813
edio.bilaver@zadar-airport.hr

Održavanje

Tel: +385 (0)23 205 840
Fax: +385 (0)23 205 813
ante.skara@zadar-airport.hr

Elektro služba

Tel: +385 (0)23 205 838
Fax: +385 (0)23 205 813
elektro@zadar-airport.hr

Informatička služba

Tel: +385 (0)23 205 899
Fax: +385 (0)23 205 813
jure.peric@zadar-airport.hr
dino.pedic@zadar-airport.hr

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832