Javna nabava

Otvoreni natječaji

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA IZ ČLANKA 76. STAVKA 2. TOČKE 1. ZJN 2016 (NN 120/16, 114/22) ILI S NJIM POVEZANE OSOBE U SUKOBU INTERESA:
U smislu članka 80., stavak 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zračna luka Zadar d.o.o. izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prijava nepravilnosti:
Sve uočene nepravilnosti možete prijaviti osobi za nepravilnosti u okviru antikorupcijskog programa.

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora 2022. Registar ugovora 2021. Registar ugovora 2020. Registar ugovora 2019. Registar ugovora 2018. (zadnja izmjena 11.1.2019.) Registar ugovora 2017. Registar ugovora 2013., 2014., 2015.

PLAN NABAVE

Plan nabave za 2023. (zadnja izmjena 11.10.2023.) Plan nabave za 2022. Plan nabave za 2021. Plan nabave za 2020. Plan nabave za 2019. Plan nabave za 2018. (zadnja izmjena 6.12.2018.) Plan nabave za 2017. (XVII. izmjena i dopuna) Plan nabave za 2016. (V. izmjena i dopuna) Plan nabave za 2015. Plan nabave za 2014. Plan nabave za 2013.

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 3. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u niže navedenim tablicama nalazi se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i 2011. godini.

2010. god 2011. god 2012. god
Ugovori u 2010. Ugovori u 2011. Ugovori u 2012.