Informacije za putnike vezano uz COVID 19 →

Javna nabava

Otvoreni natječaji

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI
U smislu članka 80., stavak 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zračna luka Zadar d.o.o. izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prijava nepravilnosti:
Sve uočene nepravilnosti možete prijaviti osobi za nepravilnosti u okviru antikorupcijskog programa.

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2018.

Registar ugovora 2018. (zadnja izmjena 11.1.2019.)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.

Registar ugovora 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013., 2014., 2015.

Registar ugovora 2013., 2014., 2015.

PLAN NABAVE

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 3. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u niže navedenim tablicama nalazi se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i 2011. godini.

2010. god 2011. god 2012. god
Ugovori u 2010. Ugovori u 2011. Ugovori u 2012.