Informacije za putnike vezano uz COVID 19 →

Politika kvalitete

Polazeći od prihvaćenog stava da uspješno poslovanje, razvoj, zadovoljstvo korisnika usluga kao i zadovoljstvo radnika ovise o stupnju kvalitete i sigurnosti Zračne luke Zadar d.o.o., Direktor Zračne luke Zadar d.o.o. donio je sljedeću:

POLITIKU KVALITETE

Politikom kvalitete Zračna luka Zadar d.o.o. osigurava u svim segmentima poslovanja sektora prihvata i otpreme, razinu kvalitete usluge i sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i prema važećoj zakonskoj regulativi.

Kvaliteta usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika, odnosno općenito poslovanja Zračne luke Zadar d.o.o. je primarni cilj Društva koji ovisi o ocjeni korisnika naših usluga. lz toga razloga je mjerilo kvalitete naših usluga upravo ocjena naših korisnika. Primjenom metoda analiziranja zadovoljstva naših korisnika, pratimo djelovanje sustava upravljanja kvalitetom, sa svrhom trajnog poboljšanja temeljenog na procesnom pristupu upravljanja prema normi ISO 9001:2015.

Uprava tvrtke će stalno i odgovorno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja u skladu s važećim propisima. U tu svrhu uprava će osiguravati potrebne resurse što prije svega podrazumijeva potrebnu izobrazbu radnika i tehnološku opremljenost.

Uprava će jednom godišnje donositi ciljeve kvalitete te nadzirati njihovo provođenje i usklađenost s politikom.

Ciljevi kvalitete su razrađeni po razinama rukovođenja pa s tim u skladu Uprava i radnici sustavno i cjelovito provode ovu Politiku.

Politika kvalitete se javno obznanjuje.

Direktor
Josip Klišmanić, dipl.oec.BV 9001-22000