Certifikat aerodroma

REPUBLIKA HRVATSKA

CCAA

Na temelju članka 81.a Zakona o zračnom prometu ("Narodne novine", broj 132/98, 178/04 i 46/07) i članka 8. Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti - certifikata aerodroma ("Narodne novine", broj 16/05), nakon što je utvrđeno da su ispunjeni propisani uvjeti, Agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje

SVJEDODŽBU O SPOSOBNOSTI - CERTIFIKAT AERODROMA

Broj: AP-01-001

Zračna luka Zadar d.o.o.
operator aerodroma

Namjena aerodroma:
Zračna luka Zadar d.o.o. osposobljena je za obavljanje poslova aerodromskog operatora te je namijenjena za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage i robe u domaćem i međunarodnom javnom zračnom prometu.

04. svibnja 2009
Datum izdavanja