Taxi prijevoz

Korištenje parkirališta za usluge autotaksi prijevoza putnika sa Zračne luke Zadar

Opći uvjeti Zračne luke Zadar d.o.o.
Zapisnik

Informaciju o svom interesu za korištenje parkirališta za usluge autotaksi prijevoza putnika sa Zračne luke Zadar u 2020. godini sukladno novim Općim uvjetima, zainteresirani autotaksi prijevoznik može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu taxi(manki)zadar-airport(tocka)hr.