Cjenik usluga

1. OPĆI UVJETI

1.1.
Temeljni opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu s odredbama Zakona o zračnim lukama i Zakona o zračnom prometu RH.

1.2.
Temeljni opći uvjeti poslovanja odnose se na sljedeće aerodromske usluge:
1.2.1. Uporaba uzletno-sletne staze (tzv. LANDING)
1.2.2. Uporaba osvjetljenja na uzletno-sletnoj stazi i manevarskim površinama (tzv. LIGHTING)
1.2.3. Prihvat i otprema zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte (tzv. HANDLING)
1.2.4. Uporaba pristanišne platforme-stajanke i drugih površina za boravak zrakoplova (tzv. PARKING)
1.2.5. Uporaba centralizirane infrastructure (tzv. CENTRALIZIRANA INFRASTRUKTURA)
1.2.6. Posebne usluge putnicima i pošiljateljima roba:
a) Putnički servis (tzv. PASSENGER SERVICE)
b) Sigurnosni pregled (tzv. SECURITY CHECK)

1.3.
Cijene aerodromskih usluga u Cjeniku izražene su u eurima (EUR).

1.4.
Cijena se ne umanjuje za uslugu koja predstavlja standard Zračne luke Zadar i koja je ponuđena zračnom prijevozniku, a on je nije iskoristio ili je odbio koristiti.

1.5.
Obračun i naplatu pruženih usluga korisnik izvršava prije polijetanja. Načini naplate pruženih usluga:
– gotovina
– kreditne i debitne kartice

Zračni prijevoznici s potpisanim ugovorom sa Zračnom lukom Zadar vrše plaćanje u skladu s istim.

1.6.
Obračun i naplata pruženih usluga mogu se obaviti u svakoj valuti na način što se cijene izražene u EUR preračunaju u željenu valutu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa.

1.7.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uračunat u cijene navedene u Cjeniku. Domaće pravne i fizičke osobe, kao i zračni prijevoznici, obvezni su platiti porez na dodanu vrijednost (PDV).
Inozemni zračni prijevoznici oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) samo na usluge propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Inozemne pravne i fizičke osobe, a koje nisu zračni prijevoznici, obvezni su platiti porez na dodanu vrijednost (PDV).

1.8.
Za prekoračenje roka plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

1.9.
Zahtjevom za korištenjem usluga u zračnom prometu smatra se kako je svaki korisnik po načelu pristupanja prihvatio sve odredbe Cjenika.
Cijene usluga navedene u Cjeniku jedinstvene su za usluge pružene u domaćem i međunarodnom prometu.

Preuzmite detaljni cjenik zračne luke Zadar koji vrijedi od 1. svibnja 2023. godine.

CJENIK USLUGA U ZRAČNOM PROMETU (PDF) ZADAR AIRPORT INCENTIVE SCHEME (PDF)