Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar

Financira EU

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.


Naziv projekta: Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar

Nositelj projekta: Zračna luka Zadar

Cilj projekta je zamijeniti dio postojećeg sustava prihvata i otpreme zrakoplova koji se napaja fosilnim gorivima s opremom na električni pogon te osigurati ekološki prihvatljiv sustav napajanja zrakoplova i opreme iz obnovljivih izvora sa krajnjim ciljem smanjenja emisije štetnih plinova u okoliš. Projekt je prvi korak u ostvarenju dugoročnog cilja: stvaranja prve energetski neovisne zračne luke.

Očekivani rezultati projekta su: implementiran elektrificirani i ekološki prihvatljiv sustav za prihvat i otpremu zrakoplova u Zračnoj luci Zadar - uvedeni fiksni priključci za električno napajanje stacionarnih zrakoplova s potrebnim projektnim i sigurnosnim prilagodbama, zamijenjen dio mobilne opreme koja koristi dizel s opremom na električni pogon te izgradnja fotonaponske elektrane snage 610 kW.

Razdoblje provedbe projekta: 1. listopada 2021. do 31. listopada 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta je 16.330.740,41 €, ukupno je prihvatljivih troškova 12.830.602,02 €, od čega je 9.279.967,08 € bespovratnih sredstava.

Aktivnosti projekta:

  • Implementacija fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova u jednorednom sustavu pozicija
  • Zamjena opreme koja koristi dizel gorivo s ekološki prihvatljivom mobilnom opremom za prihvat i otpremu zrakoplova na električni pogon
  • Izgradnja fotonaponske elektrane i povezivanje sa sustavom fiksnih priključaka i punionicom za mobilnu opremu za prihvat i otpremu zrakoplova na električni pogon
  • Stručni nadzor građenja
  • Studijska i projektna dokumentacija
  • Upravljanje i administracija
  • Promidžba i vidljivost

Kontakt osobe za više informacija:
Nikola Barać - kontakt za medije: nikola.barac(manki)zadar-airport(tocka)hr


Financira EU
Financira Europska unija – NextGenerationEU.
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.