Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

Rukovoditelj sektora

Anita Čolak dipl.iur.
Tel: +385 (0)23 205 804
Fax: +385 (0)23 205 809
anita.colak(manki)zadar-airport(tocka)hr