Informacije za putnike vezano uz COVID 19 →

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

Rukovoditelj sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova

Anita Čolak
Tel: +385 (0)23 205 804
anita.colak(manki)zadar-airport(tocka)hr