Statistika prometa za 2015. godinu

zrakoplovi zrakoplovi putnici putnici teret teret (kg)
2014 2015 index 2014 2015 index 2014 2015 index
siječanj 71 75 +5,63% 2164 2021 -6,61% 0 0 0%
veljača 71 85 +19,72% 1858 1888 +1,61% 173 0 -100%
ožujak 115 114 -0,87% 2657 4928 +85,47% 0 2095
travanj 286 328 +14,68% 37095 43921 +18,4% 177 1543 +771,75%
svibanj 445 442 -0,67% 54182 59322 +9,49% 1347 4017 +198,22%
lipanj 626   71295   1728  
srpanj 711   102345   1357  
kolovoz 780   98021   191  
rujan 517   76707   1366  
listopad 367   44393   595  
studeni 119   3959   339  
prosinac 84   2021   2
UKUPNO 4192 1044 496697 112080 7275 7655

Statistika prometa za 2014. godinu

zrakoplovi zrakoplovi putnici putnici teret teret (kg)
2013 2014 index 2013 2014 index 2013 2014 index
siječanj 81 71 -12,35% 2170 2164 -0,28% 0 0 0%
veljača 78 71 -8,97% 2118 1858 -12,28% 69 173 +150,73%
ožujak 105 115 +9,52% 5596 2657 -52.51% 498 0 -100%
travanj 315 286 -9,21% 35973 37095 +3,12% 1967 177 -91,00%
svibanj 434 445 +2,53% 52851 54182 +2,52% 1056 1347 +27,56%
lipanj 570 626 +9,82% 65710 71295 +8,50% 1142 1728 +51,31%
srpanj 682 711 +4,25% 92466 102345 +10,68% 3308 1357 -58.98%
kolovoz 748 780 +4,28% 90873 98021 +7,87% 2662 191 -92,83%
rujan 524 517 -1,34% 74623 76707 +2,79% 1880 1366 -27,34
listopad 353 367 +3,97% 43974 44393 +0,95% 3920 595 -84,82%
studeni 100 119 +19% 4141 3959 -4,39% 765 339 -55,68%
prosinac 60 84 +40% 2077 2021 -2,7% 0 2
UKUPNO 4050 4192 +3,51% 472572 496697 +5,1% 17267 7275 -57,87%

Ukupni broj zrakoplova u razdoblju od 2001-30.11.2014. (PDF) Ukupni broj putnika, mjesečno od 2001 godine do 30.11.2014. (PDF) Statistika tereta u razdoblju od 2002-30.11.2014. (PDF)

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832