Statistika prometa za 2015. godinu

zrakoplovi zrakoplovi putnici putnici teret teret (kg)
2014 2015 index 2014 2015 index 2014 2015 index
siječanj 71 75 +5,63% 2164 2021 -6,61% 0 0 0%
veljača 71 85 +19,72% 1858 1888 +1,61% 173 0 -100%
ožujak 115 114 -0,87% 2657 4928 +85,47% 0 2095
travanj 286 328 +14,68% 37095 43921 +18,4% 177 1543 +771,75%
svibanj 445 442 -0,67% 54182 59322 +9,49% 1347 4017 +198,22%
lipanj 626 523 -16,45% 71295 68568 -3,82% 1728 1092 -36,80%
srpanj 711 658 -7,45% 102345 83998 -17,92% 1357 715 -47,31%
kolovoz 780 763 -2,17% 98021 96033 -2,02% 191 1248 +553,40%
rujan 517 470 -9,09% 76707 69738 -9,08% 1366 798 -41,58%
listopad 367 346 -5,72% 44393 51398 +15,78% 595 1279 +114,95%
studeni 119   3959   339  
prosinac 84   2021   2
UKUPNO 4192 3804 496697 481815 7275 12787

Statistika prometa za 2014. godinu

zrakoplovi zrakoplovi putnici putnici teret teret (kg)
2013 2014 index 2013 2014 index 2013 2014 index
siječanj 81 71 -12,35% 2170 2164 -0,28% 0 0 0%
veljača 78 71 -8,97% 2118 1858 -12,28% 69 173 +150,73%
ožujak 105 115 +9,52% 5596 2657 -52.51% 498 0 -100%
travanj 315 286 -9,21% 35973 37095 +3,12% 1967 177 -91,00%
svibanj 434 445 +2,53% 52851 54182 +2,52% 1056 1347 +27,56%
lipanj 570 626 +9,82% 65710 71295 +8,50% 1142 1728 +51,31%
srpanj 682 711 +4,25% 92466 102345 +10,68% 3308 1357 -58.98%
kolovoz 748 780 +4,28% 90873 98021 +7,87% 2662 191 -92,83%
rujan 524 517 -1,34% 74623 76707 +2,79% 1880 1366 -27,34
listopad 353 367 +3,97% 43974 44393 +0,95% 3920 595 -84,82%
studeni 100 119 +19% 4141 3959 -4,39% 765 339 -55,68%
prosinac 60 84 +40% 2077 2021 -2,7% 0 2
UKUPNO 4050 4192 +3,51% 472572 496697 +5,1% 17267 7275 -57,87%

Ukupni broj zrakoplova u razdoblju od 2001-30.11.2014. (PDF) Ukupni broj putnika, mjesečno od 2001 godine do 30.11.2014. (PDF) Statistika tereta u razdoblju od 2002-30.11.2014. (PDF)

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832