Statistika prometa za 2015. godinu

zrakoplovi zrakoplovi putnici putnici teret teret (kg)
2014 2015 index 2014 2015 index 2014 2015 index
siječanj 71 75 +5,63% 2164 2021 -6,61% 0 0 0%
veljača 71 85 +19,72% 1858 1888 +1,61% 173 0 -100%
ožujak 115 114 -0,87% 2657 4928 +85,47% 0 2095
travanj 286 328 +14,68% 37095 43921 +18,4% 177 1543 +771,75%
svibanj 445 442 -0,67% 54182 59322 +9,49% 1347 4017 +198,22%
lipanj 626 523 -16,45% 71295 68568 -3,82% 1728 1092 -36,80%
srpanj 711 658 -7,45% 102345 83998 -17,92% 1357 715 -47,31%
kolovoz 780 763 -2,17% 98021 96033 -2,02% 191 1248 +553,40%
rujan 517 470 -9,09% 76707 69738 -9,08% 1366 798 -41,58%
listopad 367 346 -5,72% 44393 51398 +15,78% 595 1279 +114,95%
studeni 119 98 -17,64% 3959 4608 +16,39% 339 4 -98,82%
prosinac 84 60 -28,57% 2021 1229 -39,18% 2 0
UKUPNO 4192 3962 -5,48% 496697 487652 -1,82% 7275 12791 +75,82%

Statistika prometa za 2014. godinu

zrakoplovi zrakoplovi putnici putnici teret teret (kg)
2013 2014 index 2013 2014 index 2013 2014 index
siječanj 81 71 -12,35% 2170 2164 -0,28% 0 0 0%
veljača 78 71 -8,97% 2118 1858 -12,28% 69 173 +150,73%
ožujak 105 115 +9,52% 5596 2657 -52.51% 498 0 -100%
travanj 315 286 -9,21% 35973 37095 +3,12% 1967 177 -91,00%
svibanj 434 445 +2,53% 52851 54182 +2,52% 1056 1347 +27,56%
lipanj 570 626 +9,82% 65710 71295 +8,50% 1142 1728 +51,31%
srpanj 682 711 +4,25% 92466 102345 +10,68% 3308 1357 -58.98%
kolovoz 748 780 +4,28% 90873 98021 +7,87% 2662 191 -92,83%
rujan 524 517 -1,34% 74623 76707 +2,79% 1880 1366 -27,34
listopad 353 367 +3,97% 43974 44393 +0,95% 3920 595 -84,82%
studeni 100 119 +19% 4141 3959 -4,39% 765 339 -55,68%
prosinac 60 84 +40% 2077 2021 -2,7% 0 2
UKUPNO 4050 4192 +3,51% 472572 496697 +5,1% 17267 7275 -57,87%

Ukupni broj zrakoplova u razdoblju od 2001-30.11.2014. (PDF) Ukupni broj putnika, mjesečno od 2001 godine do 30.11.2014. (PDF) Statistika tereta u razdoblju od 2002-30.11.2014. (PDF)

Informacije o letovima Tel: +385 (0)23 205 800

Prihvat i otprema Tel: +385 (0)23 205 832